SOPPLUNCH

 

Sopplunch/bröd/saft  20 kr.

Start: Tisdagen den  05/09  kl. 13:00

Växjö Diakonicentrum

Välkomna!