KOLOMBINAS

Byt ord på svenska


Alla torsdagseftermiddag

Språkcafé     kl. 14:00 – 16:00

Läxläsning    kl 15:00 - 17:15

Välkomna alla människor från alla världens horn